Fenomén „uberizácie“ zasahuje mnohé hospodárske odvetvia. Výučba autoškoly nie je výnimkou. Je potrebné povedať, že zákonodarca to podporil v mene cieľa demokratizácie vodičského preukazu. Zákon č. 2015-990 zo 6. augusta 2015 o raste, aktivite a rovnosti ekonomických príležitostí (články 28 až 30), známy ako „Macronov zákon“, musel prejsť touto demokratizáciou liberalizáciou vodičský výcvik. Za týmto účelom sa viaceré opatrenia obsiahnuté v tomto zákone usilovali o modernizáciu vzťahov medzi študentmi a autoškolami, najmä tým, že im boli ponúknuté možnosti uzatvárania zmlúv v dematerializovanej podobe s výhradou predchádzajúceho dokončenia hodnotenie žiaka učiteľom v priestoroch alebo vo vozidle zariadenia. Na základe tohto právneho predpisu sa objavili dematerializované platformy, ktoré bezplatným kandidátom na vodičský preukaz ponúkajú spojenie s nezávislými učiteľmi (obvykle vykonávajúcimi činnosť v režime mikropodnikateľov), ktoré majú byť dobrovoľné, ale v skutočnosti prenájom študentského vozidla študentovi, pričom platforma je odmeňovaná províziou prijatou na internete