Kolektívne dohody: sudca, ktorý vyhlási anulovanie, môže rozhodnúť o modulácii jeho účinkov v priebehu času

Od Macronových nariadení, konkrétnejšie Nariadenia č. 2017-1385 z 22. septembra 2017 o posilnení kolektívneho vyjednávania, keď sudca zruší kolektívnu zmluvu, má možnosť účinky tejto neplatnosti v čase upravovať. Účel tohto systému: zabezpečiť kolektívne zmluvy obmedzením negatívnych dôsledkov, ktoré môže mať spätné zrušenie.

Prvýkrát bol kasačný súd vedený k tomu, aby sa touto témou zaoberal pri príležitosti sporu o kolektívnu zmluvu o fonografickom vydávaní. Tento, podpísaný 30. júna 2008, bol výnosom z 20. marca 2009 rozšírený na celý sektor. Viaceré odborové zväzy požiadali o zrušenie niektorých článkov jeho dodatku č.3, týkajúcich sa podmienok zamestnávania, odmeňovania a sociálnych záruk pre zamestnancov. účinkujúcich.

Prví sudcovia vyhlásili zrušenie sporných článkov. Rozhodli sa však odložiť účinky tohto zrušenia na 9 mesiacov, teda na 1. októbra 2019. Cieľom pre sudcov bolo ponechať sociálnym partnerom primeranú lehotu na dohodu o novom...

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Začnite s e-mailovým marketingom pomocou tohto komplexného sprievodcu OmniSend