Pred uvedbo splošnega statusa prijavitelja nepravilnosti z zakonom Sapin 2 (L. št. 2016-1691, 9. december 2016, v zvezi s preglednostjo, bojem proti korupciji in posodobitvijo zakonodajalec je že sprejel nekatera pravila, namenjena zaščiti zaposlenih, ki so v dobri veri obsodili korupcijska dejanja (Labour C., čl. L. 1161-1, razveljavljen z zakonom Sapin 2), kar predstavlja resno tveganje za javno zdravje ali okolje (C. trav., čl. L. 4133-5, razveljavljeno tudi z zakonom Sapin 2) ali dejstva, ki bi lahko pomenila kaznivo dejanje ali kaznivo dejanje (C. trav., čl. L. 1132-3-3).

Slednja zaščita je bila vključena leta 2013 (L. št. 2013-1117, 6. decembra 2013, v zvezi z bojem proti davčnim goljufijam in resnim gospodarskim in finančnim prestopništvom) v poglavju delovnega zakonika, ki se nanaša na načelo diskriminacija: "noben zaposleni ne sme biti kaznovan, odpuščen ali predmet diskriminatornega ukrepa, neposrednega ali posrednega, […], ker je v dobri veri povezan z dejstvi, ki pomenijo kaznivo dejanje ali kaznivega dejanja, za katero bi se poznal pri opravljanju svojih nalog «. V primeru spora, takoj ko oseba predloži dejanske elemente, ki omogočajo domnevo, da je povezana ali ...