Nadzorovano sojenje je namenjeno zaposlenim, tudi invalidskim upokojencem brez dela, vključno z vajenci, začasnimi delavci in pripravniki za poklicno usposabljanje.
Pri tem velja opozoriti, da lahko v nadzorovano preizkušanje sodelujejo tudi zaposleni, ki so se vrnili v krajši delovni čas iz terapevtskih razlogov ali v prilagojeno ali krajši delovni čas.