V zvezi s stroški izobraževanja zaposleni mobilizira pravice, ki so vpisane na njegovem osebnem izobraževalnem računu (CPF), da lahko financira svoje usposabljanje. Prav tako lahko izkoristi dodatno financiranje, ki ga Transitions Pro plačajo financerji, pooblaščeni za izplačila na CPF (OPCO, delodajalec, lokalne oblasti itd.). V tem kontekstu Transitions Pro nosi stroške izobraževanja. Pod določenimi pogoji krijejo tudi pomožne stroške, ki jih sestavljajo stroški prevoza, prehrane in nastanitve. Zaposleni, ki so pridobili točke na računu strokovne preventive (C2P), lahko s temi točkami polnijo svoj račun strokovnega izobraževanja. Za več informacij si lahko ogledate naslednje spletno mesto https://www.compteprofessionnelprevention.fr/home/salarie/vous-former/vos-demarches.html

Kar zadeva plačilo, Transitions Pro krije plačilo zaposlenega med njegovim tečajem usposabljanja, kot tudi s tem povezane prispevke za socialno varnost ter pravne in pogodbene stroške. To plačilo delodajalec plača zaposlenemu, preden ga povrne pristojni Transitions Pro.
V podjetjih z manj kot 50 zaposlenimi je delodajalec na svojo zahtevo upravičen do povračila izplačanih osebnih prejemkov ter zakonitih in običajnih prispevkov za socialno varnost v obliki akontacije, v

Nadaljujte z branjem članka na prvotni strani →

READ  Postanite IT strokovnjak in pridobite vse CERTIFIKATE