CRPE se lahko opravi v podjetju zaposlenega ali v drugem podjetju. V obeh primerih je izvajanje CRPE odvisno od:

Od a Konvencija podpišejo delavec, njegov delodajalec in nosilec osnovnega zdravstvenega zavarovanja oziroma sklad splošnega socialnega zavarovanja, odvisno od primera;
In a dodatek k pogodbi o zaposlitvi podpisan s strani zaposlenega.

Dogovor posreduje nosilec osnovnega zdravstvenega zavarovanja oziroma sklad splošnega socialnega zavarovanja v vednost območnemu direktoratu za gospodarstvo, zaposlovanje, delo in solidarnost (DREETS).

V pogodbo o poklicnem preusposabljanju podjetja so vključeni naslednji podatki:

Le znesek odškodnine plača zaposlenemu. Ta prejemek ne more biti nižji od prejemka zaposlenega pred prenehanjem pred CRPE;
La del plačila v breme delodajalca (ali gostiteljsko podjetje, odvisno od tega, ali se CRPE izvaja v podjetju zaposlenega ali v drugem podjetju);
La del prejemka, ki ga krijeta CPAM ali CGSS odvisno od primera. Količina