Za družbe članice z manj kot 50 zaposlenimi je upravni odbor glasoval o novih možnostih za začetek izobraževanja:
1. Nekateri financiranje po zdravstveni krizi, dostopno od 1. julija 2020, prek zahteve za finančno pomoč (DAF), ki jo želite vnesti v območje svojega člana za usposabljanje pred 31. decembrom 2020, ki spada med prednostne teme usposabljanja:

Prilagajanje okolja: prilagajanje prostorov, upravljanje sprejema ljudi po zdravstveni krizi, novi regulativni standardi itd. (Brez usposabljanja za pregradne geste) Delo na daljavo: organizacija dela na daljavo, upravljanje prioritet / upravljanje časa pri delu na daljavo, animacija sestankov na daljavo, QWL, obvladovanje stresa zaposlenih, prilagajanje poklicnih praks itd. Premislek o kadrih, vodenju in organizaciji po zdravstveni krizi, prilagajanje spremembam, animacija oddaljenih skupin, zdravje pri delu, ... Ponovno zagon dejavnosti: prilagajanje orodij upravljanja, razvoj njenega gospodarskega modela, finančne spodbude, ... Pokrizna komunikacija: zunanja komunikacija v kriznih časih, premislek o povezavah z uporabniki in upravičenci v krizi po zdravstvenem stanju, uporabljati socialna omrežja, dobro komunicirati interno, Digitalna orodja: orodja za sodelovanje, digitalna zrelost,