Namen načrta za oživitev, ki ga je v začetku septembra 2020 predstavil premier Jean Castex, je preoblikovanje krize v priložnost "z vlaganjem predvsem v področja ..., ki bodo ustvarila prihodnja delovna mesta".

To pomeni vlaganje v poklicno usposabljanje, da se delavcem in delodajalcem omogoči pridobitev in usposobljenost, odvisno od pričakovanega razvoja trga dela. V tem okviru načrt za oživitev predvideva uporabo celotnega okvira v višini 360 milijonov EUR za podporo digitalizaciji sistema usposabljanja, ustvarjanje novih izobraževalnih vsebin in podporo premikanju ODL (odprto usposabljanje in oddaljeni).

Primanjkljaj ponudbe

Nenadna ustavitev dejavnosti organizacij ...