Zdravstvena kriza je imela razkrito vlogo s pospeševanjem procesov preoblikovanja dejavnosti in proizvodnih aparatov, ki so bili pri nekaterih že dolga leta. Sektorji dejavnosti, ki izpolnjujejo bistvene potrebe, ki jih pogosto ni mogoče preseliti, naj bi se znatno razvili. V tem okviru je vprašanje prilagajanja veščin dobilo nadaljnja mesta v hierarhiji prioritet. 

Nekatere dejavnosti se v upadanju bistveno zmanjšujejo, medtem ko druge, ki so v razvoju ali bodo še strukturirane, vedno bolj iščejo usposobljeno osebje, torej usposobljeno. Vendar so javni organi, strokovne podružnice in podjetja na podlagi merjenja obsega vpliva krize na gospodarsko strukturo kratkoročno in dolgoročno opazili vrzel v orodjih za usposabljanje, ki podpirajo to gibanje v ozadju. Danes obstajajo številni sistemi, zlasti nekateri novejši, na primer prekvalifikacija ali napredovanje s pomočjo delovnih študijskih programov (Pro-A). Toda le malo jih omogoča medsektorsko poklicno mobilnost.