V podjetjih z najmanj 50 zaposlenimi se redno posvetuje s socialno-ekonomskim odborom (CSE), ki je kot tak poklican, da oblikuje mnenje o strateških usmeritvah podjetja, njegovem gospodarskem in finančnem položaju, socialni politiki, oz. tudi delovne pogoje in zaposlitev.
CSE se občasno posvetuje tudi v določenih situacijah, zlasti v primeru prestrukturiranja in zmanjševanja delovne sile, kolektivnih odpuščanj iz ekonomskih razlogov (vključno s CSE v podjetjih z manj kot 50 zaposlenimi), varstva, izterjave in sodne likvidacije .
Člani CSE imajo za učinkovito izvajanje svojih veščin dostop do ekonomske, socialne in okoljske baze podatkov.

Podjetja z manj kot 50 zaposlenimi pdf CSE 11-49 zaposlenih | Kako to implementirati v mojem podjetju od 11. do (...) Prenesi (578 KB) Podjetja s 50 ali več zaposlenimi pdf CSE | Kako ga implementiram v svoje podjetje? Prenesi (904.8 KB) Do katerih informacij ima CSE dostop?

Vse informacije, ki jih delodajalec da na razpolago CSE, ki bodo uporabljene zlasti v okviru

Nadaljujte z branjem članka na prvotni strani →

READ  Awa: hitra prekvalifikacija in CDI zahvaljujoč njeni diplomi upravljavca