Ali moram plačati odškodnino zaposlenemu po pogodbah za določen čas, katerih pogodbena razmerja se nadaljujejo po podpisu pogodbe za nedoločen čas? Kaj pa, če je industrijsko sodišče odredilo prerazvrstitev CDD v CDI?

CDD: premija za prekarnost

Zaposleni na pogodbi za določen čas (CDD) ima po prenehanju pogodbe odškodnino za odpoved pogodbe, bolj znano kot „odškodnina za prekarnost“. Namenjen je kompenzaciji negotovosti razmer (Delovni zakonik, člen L. 1243-8).

To je enako 10% skupnega bruto prejemka, izplačanega med pogodbo. Ta odstotek je lahko omejen na 6% s pogodbeno določbo v zameno, zlasti za privilegiran dostop do poklicnega usposabljanja. Izplača se ob koncu pogodbe, hkrati z zadnjo plačo.

V skladu s členom L. 1243-8 delovnega zakonika odškodnina za prekarnost, ki delavcu kompenzira položaj, v katerem je postavljen zaradi pogodbe za določen čas, ni zapadla, ko se pogodbeno razmerje nadaljuje po pogodbi za nedoločen čas.

Če se torej pogodba za določen čas nadaljuje takoj v