Nova državna služba: regionalni direktorati za gospodarstvo zaposlovanja, dela in solidarnosti (DREETS)

1. aprila 2021 bo ustanovljena nova decentralizirana državna služba. To so regionalni direktorati za gospodarstvo zaposlovanja, dela in solidarnosti (DREETS).

Skupina DREETS združuje misije, ki jih trenutno izvajajo:
regionalni direktorati za gospodarstvo, konkurenco, potrošnjo, delo in zaposlovanje (DIRECCTE);
decentralizirane službe, odgovorne za socialno kohezijo.

Organizirani so v polih. Zlasti vključujejo oddelek za politiko dela, odgovoren za inšpekcijske ukrepe politike dela in delovne zakonodaje.

DREETS so pod nadzorom deželnega prefekta. Za naloge v zvezi z inšpekcijo dela pa so podrejeni Generalnemu direktoratu za delo.

DREETS mobilizira vse vire, ki so dodeljeni sistemu inšpekcije dela v skladu z določili konvencij Mednarodne organizacije dela, tako na regionalni kot departmajski ravni.

V zvezi z delovno zakonodajo so DREETS odgovorni za:

inšpekcijski ukrepi politike dela in delovne zakonodaje; politika…