Obstajata dve vrsti delnih dejavnosti z različnimi stopnjami podpore za usposabljanje:

Delna dejavnost (PA): Podpora FNE temelji na 70% izobraževalnih stroškov (in ne več kot 100%, kot je bilo do 31. 10. 2020). Delna dolgoročna dejavnost (APLD): Podpora FNE temelji na 80% izobraževalnih stroškov z zgornjo mejo 6000 EUR na zaposlenega na leto (tj. 4800 EUR ob uporabi 80%) .

V obeh primerih se lahko krijejo dodatni stroški, kot so stroški nastanitve, prehrane in prevoza, na podlagi pavšala 2,00 € brez davka (2,40 € vključno z davkom) za vsako uro usposabljanja. osebno, potrjeno z potrdilo o opravljenem delu brez kakršne koli druge utemeljitve (te stroške je treba navesti ob zahtevi za plačilo).
Stroški prejemkov, ki se že financirajo z delno dejavnostjo, so vedno izključeni.

NOUVEAU : Od 1. novembra bo Uniformation za vsako usposabljanje, ki se začne pred marcem 2021, prevzel preostanek, ki ga bo plačal delodajalec.

Podpora zajema samo obdobja usposabljanja, opravljena med trajanjem delne dejavnosti.

V primeru…