Človek je s svojimi številnimi izkušnjami odkril, katere vrste lesa so najboljše za zadovoljitev vseh njegovih potreb po materialih ali virih energije.

Prvi cilj tega MOOC-a je povezati les kot tkanino v drevesu in les kot material v človeškem življenju. Na stičišču teh dveh svetov je anatomija, torej celična zgradba, ki omogoča razumevanje skoraj vseh lastnosti lesa.

Anatomija omogoča tudi prepoznavanje različnih vrst lesa in to je drugi cilj MOOC: naučiti se prepoznati les na dveh različnih lestvicah, mikroskopu in našemu očesu.
Tu ne gre za hojo po gozdu, ampak v LESU.