Glavni cilj predmeta je seznaniti študente s posebno naravo političnih objektov s predlaganjem besedišča, orodij in metod za prepoznavanje, poimenovanje, razvrščanje in napovedovanje političnih pojavov.

Izhajajoč iz pojma moči, vam bodo izpostavljeni ključni koncepti politologije: demokracija, režim, politika, ideologija itd.

Ko moduli napredujejo, se leksikon ustvari in dela z vami. Na koncu tega tečaja boste pridobili terminologijo, specifično za to disciplino, in boste žonglirali s temi koncepti. Lažje boste dešifrirali novice in oblikovali svoje ideje.

Profesorji bodo redno delili svoje znanje in analize. Videoposnetki vsebujejo tudi več diagramov za bolj dinamično učenje.

Svoje znanje boste imeli tudi možnost preveriti s pomočjo kvizov in različnih vaj.

NOVICE: Letos bomo videli, kako je pandemija COVID-19 vplivala na moč, njeno uporabo in distribucijo.