Tečaj je sestavljen iz 7 modulov. Prvi modul zagotavlja kontekst in opredeljuje koncept in pomen zelene kemije v okoljskem in ekonomskem pristopu. Ta modul uvaja tudi pojem biomase in ponazarja različne kategorije biomase (rastline, alge, odpadki itd.). Drugi modul obravnava kemijsko strukturo, fizikalno-kemijske lastnosti in reaktivnost glavnih družin molekul, ki jih vsebuje biomasa. Tretji modul se osredotoča na načine kondicioniranja in predobdelave biomase, medtem ko modul 4 predlaga osredotočanje na kemične, biološke in/ali termokemične pristope za pretvorbo biomase v nove proizvode, vmesne produkte, energijo in goriva. Modul 5 predstavlja različne ekonomske in komercialne primere valorizacije biomase in zelene kemije, kot je proizvodnja bioetanola ali načrtovanje nove bioplastike. Modul 6 obravnava inovativne, novejše raziskave, kot so proizvodnja novih topil, proizvodnja vodika ali pridobivanje ogljikovega dioksida. Končno se modul 7 zaključi z vizijo prihodnosti te zelene kemije, povezane z obnovljivimi viri.

Ponujene dejavnosti vključujejo:
- Video posnetki, ki na živahen in dostopen način predstavljajo teoretične koncepte
- »Praktično« posnete sekvence in intervjuji s strokovnjaki, ki uvajajo ali ilustrirajo te koncepte
- Številne vaje naraščajoče težavnosti in obsega ter povratne informacije
- Forum za razpravo

Nadaljujte z branjem članka na prvotni strani →

READ  Mednarodno usposabljanje Cnam - Ponudba usposabljanja Cnam v Maroku