Eden od mojih zaposlenih na bolniški mi ni poslal nove bolniške in se po bolniški ni vrnil na svoje delovno mesto. Očita mi, da nisem organiziral nadaljnjega obiska medicine dela. Ali lahko to odsotnost obravnavam kot opustitev službe in odpuščanje zaposlenega?

Kasno je moralo kasacijsko sodišče presoditi podoben primer.

Neupravičena odsotnost: kraj povratnega obiska

Za zaposlenega je bila določena bolniška odsotnost za en mesec. Na koncu te zaustavitve se zaposleni, ki se ni vrnil na svoje delovno mesto in ni poslal nobenega podaljšanja, mu je delodajalec poslal pismo, v katerem je prosil, naj opraviči odsotnost ali nadaljuje z delom.

Ker se delodajalec ni odzval, je zadevno osebo odpustil zaradi hude kršitve, ki je nastala zaradi neupravičene odsotnosti, ki je po mnenju delodajalca zapustila njegovo delovno mesto.

Zaposleni je zasegel industrijsko sodišče in izpodbijal njegovo odpoved. Po njegovem mnenju pogodba ni bila prejeta na ponovni pregled pri službi medicine dela, zato je bila pogodba prekinjena, zato ni imel