Od začetka pojava virusa so bile uvedene izjeme od pogojev za upravičenost do dnevnih prejemkov socialne varnosti in dodatnih nadomestil delodajalcev. Tudi čakalna doba je bila prekinjena.

Tako so od 1. februarja 2020 zaposleni izpostavljeni Covid-19, ki so bili podvrženi ukrepu izolacije, deložacije ali bivanja doma predvsem zaradi stika z osebo, ki je bolna s koronavirusom, ali po bivanju na območju, ki ga je prizadela epidemija. osredotočenost, prejemali dnevnice socialne varnosti, ne da bi morali izpolnjevati pogoje v zvezi z minimalnim trajanjem dejavnosti ali minimalno dobo plačevanja prispevkov. Se pravi, delajte najmanj 150 ur v obdobju 3 koledarskih mesecev (ali 90 dni) ali prispevajte za plačo, ki je najmanj enaka 1015-kratniku minimalne urne plače v 6 koledarskih mesecih pred prekinitvijo. Prekinjena je bila tudi 3-dnevna čakalna doba.

Ta režim omalovaževanja se je v letu 2020 spreminjal, zlasti glede dodatnega nadomestila delodajalca.

Ta izjemna naprava naj bi se končala 31. decembra 2020. Vedeli pa smo, da jo bodo podaljšali. Odlok, objavljen 9. januarja ...