To je majhna revolucija, ki jo bo doživelo nekaj več kot 1,3 milijona liberalnih strokovnjakov. Zakon o financiranju socialne varnosti za leto 2021 predvideva uvedbo enotnega in obveznega dnevnika v primeru bolniške odsotnosti za vse liberalne strokovnjake, povezane z Nacionalnim skladom za starost, starost svobodnih poklicev (CNAVPL). Ta sistem bo začel veljati 1. julija. Če so bila znana glavna načela, so bili praktično predstavljeni načini.

Zakaj oblikovanje skupne sheme dnevnic?

Danes sistem socialne zaščite za svobodne strokovnjake v smislu dnevnic ni homogen glede na poklic. Od desetih pokojninskih in previdnostnih skladov, ki združujejo svobodne poklice (brez odvetnikov), le štirje predvidevajo izplačilo dnevnic v primeru bolniške odsotnosti. To so zdravniki, pomožni zdravniki, računovodje, zobozdravniki in babice. A odškodnina se začne šele 91. dan bolniške! Za primerjavo, zaposleni v zasebnem sektorju ali samozaposleni imajo le tri dni. Posledično, medtem ko trgovci in obrtniki uživajo dnevnice v primeru bolniške odsotnosti, bolezni oz