Z zdravstveno krizo se je delo na daljavo v podjetjih množično izvajalo zunaj kakršne koli kolektivne pogodbe. Ali mora zaposleni prejeti bon za obrok na dan, ko dela na daljavo?

Ne pozabite, da ima delavec na daljavo enake pravice kot delavec, ki dela na kraju samem, v prostorih vašega podjetja (Delovni zakonik, člen L. 1222-9).

Če torej vaši zaposleni prejmejo bone za obrok za vsak dan dela, jih morajo prejeti tudi zaposleni na daljavo, kadar so njihovi delovni pogoji enakovredni pogojem za zaposlene, ki delajo na kraju samem.

Upoštevajte, da mora biti obrok vključen v dnevni delovni urnik vašega zaposlenega, če želite prejeti kupon za obrok. Isti zaposleni lahko prejme le en bon za restavracijo na obrok, vključen v njegov dnevni delovni čas (Delovni zakonik, čl. R. 3262-7)…