Konkretno je bil ta inovativni tečaj organiziran v treh fazah:

● 2,5-dnevni uvodni modul iz oči v oči septembra 2019.

● Šest dodatnih neobveznih e-učnih modulov po 7 ur, ki so organizirani v dveh fazah: asinhroni poldnevni posamezni dejavnost na namenski platformi in drugi poldnevni sinhronizacija s študijo primera v virtualni učilnici .
Ti moduli bi se lahko izvajali med februarjem in junijem 2020. Asinhroni čas tako omogoča izvajanje modulov po lastni izbiri po njegovem urniku, medtem ko so navidezni razredi na primer omogočili vsem udeležencem, da se sestanejo za povratne informacije.

● Konec tečaja, osebna ocena v enem dnevu

63 plačanih pripravnikov iz 30 struktur se je med tem tečajem ukvarjalo z različnimi vodstvenimi vidiki, kot so tehnike poklicnih razgovorov, olajšanje sestankov in izvajanje skupnega dela, postopek zaposlovanja in vključevanje zaposlenih, profesionalizacija in razvoj veščin, preprečevanje poklicnih tveganj in na koncu notranja komunikacija.
Na koncu je povprečni tečaj usposabljanja znašal 42 ur, torej povprečno od 2 do 3 izbirnih modulov na zaposlenega.

Vse novo nujno zahteva ...