Je v skladu z:

nacionalna strategija v oblaku sredi maja 2021 napovedali Ministrstvo za gospodarstvo, finance in oživitev, Ministrstvo za transformacijo in javno službo ter Državni sekretariat za digitalni prehod in elektronske komunikacije; razvoj evropske sheme certificiranja v zvezi s ponudniki storitev v oblaku, zlasti za "visoko" raven certificiranja, za katero se Francija zavzema za enakovrednost s SecNumCloud.

Glavni prispevki so:

pojasnitev meril za imuniteto pred zakonodajo zunaj Skupnosti, ki presega obstoječe zahteve glede lokalizacije, s tehničnimi zahtevami, namenjenimi omejevanju dostopa do tehnične infrastrukture storitve s strani tretjih oseb, in nenadzorovanimi prenosi ter posebnimi pravnimi zahtevami v zvezi s ponudnikom storitev in njegovimi povezavami s tretjimi osebami. Ta pravna merila so bila oblikovana v tesnem sodelovanju z Generalnim direktoratom za podjetništvo (DGE); izvajanje vdornih testov skozi celoten življenjski cikel kvalifikacije SecNumCloud.

Ta revizija upošteva tudi dejavnosti tipa CaaS (Kontejner kot storitev), kot tudi povratne informacije iz prvih ocen.

opažanja,