Opis

Tečaj je namenjen ljudem, ki se morajo iz takšnih ali drugačnih razlogov učiti doma, sami, brez učitelja. Najprej se bomo naučili postavljati realne učne cilje. Nato se bomo naučili načrtovati svoje naloge in našteli najučinkovitejše metode samostojnega učenja. Nato bomo obnovili znanje o zapisovanju, pomnjenju, skupinskem delu, poskusnih izpitih in kulturi. Na voljo je 11 kratkih in preprostih sej. Delaj zapiske !

Želim vam dober trening!