Dokumenti, ki jih zaposleni prejmejo ob odhodu iz podjetja

Ne glede na način odpovedi (odpoved, odpoved pogodbe, odpoved, prenehanje pogodbe za določen čas itd.), Morate zaposlenemu ob odhodu iz podjetja predložiti različne dokumente:

potrdilo o delu; potrdilo centra za zaposlovanje. Tako kot delovno spričevalo mora biti zaposlenemu na voljo; stanje katerega koli računa: to je popis zneskov, izplačanih zaposlenemu ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Slednji mora z lastno roko napisati besede „Za stanje na katerem koli računu“ ali „Dobro za prejem zbranih zneskov, ki jih je treba pobrati“ ter jih podpisati in datirati; zbirna izjava o prihrankih zaposlenih, če gre za vaše podjetje (Delovni zakonik, člen L. 3341-7). Zbirni prikaz prihrankov zaposlenih, obogaten z novimi informacijami

Poročilo Računskega sodišča za leto 2019 poudarja zaloge obveznih ali neobveznih pogodb o dodatnem pokojninskem zavarovanju, ki niso bile likvidirane po 62. letu starosti. To predstavlja 13,3 milijarde evrov.
Zdi se tudi, da se ta pojav upadanja pogodb povečuje s starostjo. Glavni