Opis

To je zelo popolna lekcija konjugacije.

Na koncu treninga boste vedeli, kako bolje spregati glagole, in izenačili boste delovanje konjugacije.

Opozorilo: ne boste se naučili, kako uporabljati glagole, le kako jih spregati.

Dejansko je moja metoda sestavljena iz tega, da najprej vem, kako združiti vse (ker se določena pravila ponavljajo), preden razmišljam o tankostih uporabe vsakega takta.

Ne obračam se na začetnike, temveč na učence, ki že imajo osnovno znanje francoščine in želijo prenehati delati napake zaradi nerazumevanja delovanja jezika.

Vrednosti časov, to je uporaba časov, ki ste se jih naučili brezhibno konjugirati, bodo predmet drugega usposabljanja.