ANSSI si bo skupaj z Ministrstvom za Evropo in zunanje zadeve prizadeval za krepitev usklajevanja Evropske unije v primeru večje kibernetske krize.

Velik kibernetski napad ima lahko trajen učinek na naše družbe in naša gospodarstva v evropskem merilu: EU se mora torej biti sposobna pripraviti na takšen dogodek. Evropska mreža organov, pristojnih za upravljanje kibernetskih kriz (CyCLONe), se bo tako ob podpori Evropske komisije in ENISE sestala konec januarja, da bi razpravljala o izzivih, ki jih prinaša obsežna kriza, ter o tem, kako razvijati in izboljšati sodelovanje in mehanizme medsebojne pomoči znotraj EU. To srečanje bo tudi priložnost za raziskovanje vloge, ki bi jo lahko imeli zaupanja vredni akterji zasebnega sektorja, vključno s ponudniki storitev kibernetske varnosti, pri podpori vladnih zmogljivosti v primeru večjega kibernetskega napada.
Srečanje mreže CyCLONe bo del zaporedja vaj, ki bodo vključevale evropske politične oblasti v Bruslju in katerega cilj bo preizkusiti artikulacijo notranjih in zunanjih vidikov upravljanja kibernetskih kriz v EU.

ANSSI bo deloval skupaj z Evropsko komisijo