Za boljše razumevanje trga kibernetske zaposlitve ANSSI uvaja Observatorij poklicev kibernetske varnosti. V tem okviru in v partnerstvu z Afpa agencija objavlja raziskavo o »profilih kibernetske varnosti«, da bi bolje razumela izzive, s katerimi se soočajo strokovnjaki in kadri. Raziskava razkriva trende v številkah glede tipičnih profilov, usposabljanja, izkušenj, zaposlovanja, nagrajevanja in izpolnjevanja pri delu.