Kot študentje medicine smo se z meditacijo čuječnosti srečali kot način resonance, trenutek s samim seboj, vdih, način skrbi zase, da bolje skrbimo za druge. Dotaknjene od življenja, smrti, človeškega, nestalnosti, dvoma, strahu, neuspeha… Danes smo ženske, zdravniki, s poučevanjem to prenesli na študente.

Ker se medicina spreminja, bodo današnji študenti jutrišnji zdravniki. Ker je gojenje občutka skrbi zase, za druge in svet bistveno, se fakulteta sprašuje.

V tem MOOC-u boste na podlagi izkušenj študentov medicine odkrili to pot od nege do meditacije ali od meditacije do nege.

Tako bomo raziskovali epizodo za epizodo

  • Kako poskrbeti zase, da bi poskrbeli za druge v času, ko je na udaru duševno zdravje negovalcev in je bolnišnični sistem pretresen?
  • Kako preiti iz kulture povojov v kulturo oskrbe, ki skrbi za življenjske vire?
  • Kako individualno in kolektivno negovati čut za skrb, zlasti v medicini?

Nadaljujte z branjem članka na izvirni strani →

Nadaljujte z branjem članka na prvotni strani →

READ  8| Kdo se lahko udeleži obiska v sredini kariere?