Le telekomunikacije je določena na 100% za zaposlene, ki lahko opravljajo vse svoje naloge na daljavo, pri čemer je možno osebno vračanje največ en dan v tednu, z vašim soglasjem, ko zaposleni izrazi potrebo.

Toda od konca novembra 2020 se je uporaba dela na daljavo zmanjšala. Minister za delo poziva podjetja, da se mobilizirajo, da bomo našli to raven dela na daljavo.

Delo na daljavo je način organizacije, ki omogoča omejevanje socialnih interakcij na delovnem mestu in na potovanjih od doma do službe. Njegovo izvajanje za dejavnosti, ki mu omogočajo, sodeluje pri preprečevanju tveganja kontaminacije Covidien-19.

Pri njeni izvedbi je treba upoštevati posebnosti, povezane z delovnimi organizacijami, prilagoditi opremo, opredeliti upravljanje na daljavo. Ni vedno lahko, zlasti za mala in srednje velika podjetja.

Ministrstvo za delo je kot odgovor na težave, s katerimi se srečujejo ta podjetja, ustvarilo ponudbo "Cilj dela na daljavo", podprlo VSE in MSP pri organizaciji nadaljevanja njihovih dejavnosti in izvajanju dela na daljavo ter se tako odzvalo na zdravstvena priporočila.

"Cilj dela na daljavo