V delovnem pravu, zaznamovanem z naraščajočim pomenom pogodbenega standarda in množenjem odstopajočih ali dopolnilnih pravnih določb, so pravila, ki so "javnega reda", zadnja omejitev pogajalske svobode socialnih partnerjev ( C. trav., Čl. L. 2251-1). Tisti, ki od delodajalca zahtevajo, da "zagotavlja varnost in varuje fizično in duševno zdravje delavcev" (Labor C., čl. L. 4121-1 f.), S prispevanjem k njihovi učinkovitosti temeljne pravice do zdravja (Preambula ustave iz leta 1946, odstavek 11; Listina EU o temeljnih pravicah, člen 31, odstavek 1), so zagotovo njen del. Nobena kolektivna pogodba, tudi s pogajanji s predstavniki delavcev, torej delodajalca ne more izvzeti iz izvajanja nekaterih ukrepov za preprečevanje tveganj.

V tem primeru je bila 4. junija 2000 sklenjena sprememba okvirnega sporazuma z dne 16. maja 2016 v zvezi z organizacijo in skrajšanjem delovnega časa v sektorju zdravstvenega prometa. Sindikalna organizacija, ki je sodelovala v pogajanjih brez podpis tega amandmaja je sodišče de grande sprožilo s prošnjo za razveljavitev nekaterih njegovih določb, zlasti tistih, ki se nanašajo na ...