Imejte bistvene temelje

Novi veliki podatki in poklici podatkovne znanosti ponujajo vznemirljive priložnosti. Vendar usposabljanje, ki je zanje potrebno, zahteva trdne temelje v statistiki in računalništvu. Prav to je cilj tega obsežnega tečaja: opremiti vas s temi bistvenimi predpogoji.

Najprej gre za osnove programiranja Python. Zdaj bistven jezik za obdelavo množičnih podatkov. V središču tečaja se boste naučili sintakse in glavnih modulov. S posebnim poudarkom na knjižnici NumPy, osrednjem orodju v podatkovni znanosti.

Videli boste, zakaj klasične relacijske baze podatkov dosežejo svoje meje, ko se soočijo z velikanskimi količinami velikih podatkov. Nato bo potreben uvod v porazdeljene masivne sisteme za shranjevanje.

Statistika bo poglobljeno obravnavana, od temeljnih konceptov do regresijskih modelov. Naključne spremenljivke, diferencialni račun, konveksne funkcije, optimizacijski problemi ... Toliko bistvenih konceptov za izvajanje ustreznih analiz ogromnih podatkov.

Končno boste odkrili prvi nadzorovani algoritem za razvrščanje: Perceptron. Konkretna uporaba vašega novega statističnega znanja na klasičnem primeru uporabe.

Pragmatičen in celovit pristop

Daleč od tradicionalnega teoretičnega usposabljanja, ta tečaj odločno sprejme pragmatičen pristop. Koncepti se sistematično uporabljajo na konkretnih in realističnih primerih. Za optimalno asimilacijo obravnavanih pojmov.

Celoten program je strukturiran na koherenten način. Različni moduli si sledijo in se harmonično dopolnjujejo. Od osnov programiranja Python do inferencialne statistike, vključno z manipulacijo velikih podatkov. Napredovali boste v zaporednih stopnjah in metodično zbirali zahtevane opeke.

To usposabljanje odlikuje tudi vsestranski pristop. S pokrivanjem kodnih, podatkovnih, matematičnih in algoritemskih vidikov velikih podatkov. 360-stopinjska vizija je bistvenega pomena za popolno sprejemanje težav.

Spomnili se bomo na primer osnov linearne algebre. Bistveni matematični predpogoj za delo z vektorskimi podatki. Podobno bo poudarek na podrobnem razumevanju statističnih konceptov, na katerih temeljijo algoritmi za napovedno analizo.

Tako boste odšli z resničnim transverzalnim obvladovanjem osnov. Pripravljeni, da se povsem brez skrbi lotite podatkovne znanosti in tečajev velikih podatkov, ki vas zanimajo!

Odpiranje novim perspektivam

Ta celoten tečaj ostaja predvsem uvod v zahtevane osnove. Bo pa za vas prava odskočna deska proti razburljivim obzorjem. S tem bistvenim prvim korakom si boste odprli pot do številnih specializacij, po katerih je trenutno veliko povpraševanje.

Ti naprednejši tečaji vam bodo omogočili poglobitev tehnik raziskovanja in izkoriščanja množičnih podatkov. Kot so nadzorovano in nenadzorovano strojno učenje, globoko učenje ali celo metode združevanja v gruče. Izjemne karierne priložnosti na strateških področjih za podjetja.

Nato se lahko svobodno specializirate za sektorje, ki vas navdušujejo. Finance, marketing, zdravstvo, logistika ... Vsi vneto iščejo podatkovne strokovnjake, ki bi optimizirali njihove procese z analizo njihovih množic podatkov.

Če pa želite izkoristiti te obetajoče priložnosti, morate najprej trdno postaviti svoje temelje. To je ključ, ki vam ga bo dalo to bogato in pragmatično uvodno usposabljanje!