Stopnja nadomestila in nadomestila za delno dejavnost: režim običajnega prava

Pri delni dejavnosti plačate zaposlenim urno nadomestilo, ki ustreza 70% njihovega bruto prejemka. Najvišje nadomestilo za izračun odškodnine je omejeno na 4,5 SMIC.

Od 1. februarja 2021 naj bi se urna postavka dodatka povečala na 60% bruto referenčnega prejemka. To znižanje je preloženo na 1. marec. Tako ostaja urna postavka nadomestila do vključno 70. februarja 28%.

Določba, ki določa, da izplačana neto odškodnina ne sme presegati običajnega neto urnega prejemka delavca in ki določa, da se neto odškodnina in prejemki razumeta po odbitku obveznih prispevkov in prispevkov, ki jih zadrži delodajalec, bi se morala uporabljati od 1. februarja. Toda tudi njen začetek veljavnosti je prestavljen na 1. marec 2021.

Do 31. januarja 2021 je bila urna postavka dodatka za delne dejavnosti določena na 60% bruto urnega plačila zadevnega zaposlenega v okviru 4,5 urne minimalne plače. Zvišati naj bi se na 36% prejšnje bruto plače zaposlenega od 1. februarja 2021.

Toda zaradi situacije ...