Pogodba o vajeništvu: kršitev pogodbe

Pogodba o vajeništvu je pogodba o zaposlitvi, s katero se kot delodajalec pripravniku pripravite na poklicno usposabljanje, delno v podjetju, delno pa v vajeniškem centru (CFA) ali učnem oddelku.

Prenehanje vajenske pogodbe v prvih 45 dneh zaporednega ali ne praktičnega usposabljanja v podjetju, ki ga izvaja vajenec, lahko prosto posreduje.

Po preteku tega obdobja v prvih 45 dneh lahko odpove pogodbe le s pisnim sporazumom, ki ga podpišeta obe strani (Delovni zakonik, člen L. 2-6222).

V odsotnosti dogovora se lahko začne postopek odpovedi:

v primeru višje sile; v primeru resne kršitve vajenca; v primeru smrti delodajalca vajeniškega mojstra v okviru enoosebne dejavnosti; ali zaradi nezmožnosti vajenca opravljati poklic, za katerega se je želel pripraviti.

Do odpovedi vajeniške pogodbe lahko pride tudi na pobudo vajenca. To je odstop. Najprej se mora obrniti na mediatorja konzularnega zbora in upoštevati odpovedni rok.

Pogodba o vajeništvu: odpoved po medsebojnem dogovoru strank

Če ti…

Nadaljujte z branjem članka na prvotni strani →

READ  Kako uspeti Print on Demand na RedBubble