Po posebej preizkusnem letu so uradniki bolnišnic in pogodbeni delavci upravičeni do pomoči. V zameno za njihovo zavezanost med epidemijo Covid-19 jim vlada Jean Castex daje možnost, da prejmejo nadomestilo za preostali del letnega dopusta ali dni počitka, ki niso bili vzeti za skrajšanje delovnega časa. (RTT).

Komu lahko ta ukrep koristi?

To so javni uslužbenci in pogodbeni uslužbenci v skladu z javnim pravom v bolnišnični javni službi, ne glede na to, ali negujejo ali ne in delajo v:

javne zdravstvene ustanove; javne ustanove za starejše; javne ustanove, ki skrbijo za mladoletnike ali odrasle invalide v okviru javne bolnišnične službe.

Zadevne osebe so upravičene do tega ukrepa, če je njihov delodajalec zavrnil njihovo prošnjo za dopust ali RTT za uporabo med 1. oktobrom in 31. decembrom 2020 na podlagi "Razlogi za storitve, povezani z bojem proti epidemiji", določa a Odlok z dne 23. decembra lani, objavljeno 26 Uradni list, ki ta sistem vzpostavlja na ...

Nadaljujte z branjem članka na prvotni strani →

READ  Nagovorite se in se spopadite s konfliktno situacijo