Podjetja s 50 do 250 zaposlenimi imajo le nekaj dni časa, da jih izračunajo indeks enakosti spolov. To orodje, ustvarjeno v okviru zakona z dne 5. septembra 2018 o svobodi izbire poklicne prihodnosti, delodajalcem omogoča, da merijo, kje na tem področju stojijo.

V obliki ocene od 100 indeks sestavljajo štirje kriteriji - pet za podjetja z več kot 250 zaposlenimi - ki ocenjujejo neenakosti med ženskami in moškimi: razlika v plačah (40 točk), razlika v porazdelitvi letno povečanje (20 točk), število zaposlenih se je povečalo ob vrnitvi s porodniškega dopusta (15 točk), mesto žensk med 10 najbolje plačanimi (10 točk) in za podjetja z več kot 250 zaposlenimi razlika v razporeditev promocij (15 točk).

Les MSP z najmanj 50 zaposlenimi do 1. marca ga morajo objaviti na svoji spletni strani in sporočiti svojemu socialno-ekonomskemu odboru (CES) ter inšpektoratu za delo (Direccte ali Dieccte). Ta obveznost velja za podjetja z vsaj 1