Od leta 2016 je več univerz in grandes écoles ponudilo MOOC za podporo srednješolcem pri njihovi karierni orientaciji. Ti MOOC-ji so zasnovani tako, da lahko izobraževalne ekipe svoje vsebine uporabljajo kot del dejavnosti v šoli.

Ti MOOC so orodja v službi učnih skupin v okviru ur, namenjenih usmerjanju, in študentom omogočajo, da prevzamejo lastništvo nad predmeti in tečaji.

Cilj tega MOOC-a je podpreti srednješolske izobraževalne ekipe pri uporabi MOOC-jev za pomoč pri usmerjanju, da bi združili MOOC z dejavnostmi v razredu in zagotovili odziv, prilagojen profilom in pričakovanjem študentov. , zaradi personalizacije usmerjevalna podpora.

Omogoča tistim, ki niso seznanjeni z MOOC-ji, da dajo potrebne podlage za odkrivanje MOOC-jev na FUN in da spremljajo uporabo MOOC-jev kot orodja za pomoč pri orientaciji.