Širok spekter poklicev ...

Grand Paris Express je s 68 postajami in 200 kilometri linij, namenjenih prevozu 2 milijona potnikov na dan, služil prebivalcem metropole in je del zgodovine najpomembnejših dogodkov v metropolitanskem območju leta 1, nato pa Haussmannove preobrazbe prestolnice. 900 strokovnjakov / njih opisuje svoj poklic in z navdušenjem in iskrenostjo deli svoje motivacije, kariero in nasvete. Tako odgovarjajo na vprašanja, ki si jih večina mladih postavlja o svoji poklicni prihodnosti v tem sektorju.

... in trening

CAP, Bac pro, BTS, DUT, mojstrske, strojne šole... stopnje usposabljanja so različne, možna prekvalifikacija, z možnostjo vstopa preko študija, pripravništva ali strokovnega usposabljanja. Tako pridobljene izkušnje v stiku z opremo in strokovnjaki so prednost za integracijo sektorja in tamkajšnji razvoj v poklicih projektnega vodenja in vodenja projektov ...