Prenos pogodb o zaposlitvi: načelo

Kadar se spremeni pravni položaj delodajalca v okviru zlasti dedovanja ali združitve, se pogodbe o zaposlitvi prenesejo na novega delodajalca (Delovni zakonik, člen L. 1224-1).

Ta samodejni prenos velja za pogodbe o zaposlitvi, ki so v teku na dan spremembe situacije.

Premeščeni zaposleni so upravičeni do enakih pogojev izvrševanja pogodbe o zaposlitvi. Ohranijo staž, pridobljen pri nekdanjem delodajalcu, njihove kvalifikacije, plačilo in dolžnosti.

Prenos pogodb o zaposlitvi: notranji predpisi za novega delodajalca niso izvršljivi

Ta prenos pogodb o zaposlitvi ne vpliva na notranje predpise.

Kasacijsko sodišče je pravkar opozorilo, da notranji predpisi predstavljajo regulativni akt zasebnega prava.
V primeru avtomatskega prenosa pogodb o zaposlitvi se interni akti, ki so bili bistveni v razmerju do prejšnjega delodajalca, ne prenesejo. Novega delodajalca ne zavezuje.

V odločeni zadevi je uslužbenca leta 1999 prvotno zaposlilo podjetje L. Leta 2005 ga je kupilo podjetje CZ. Njegova pogodba o zaposlitvi je bila zato prenesena na družbo C.

Nadaljujte z branjem članka na prvotni strani →

READ  Osnove začetnega tečaja mobilnega marketinga