Opis

Cilj tega uvodnega usposabljanja je omogočiti potencialnim vodjem projektov, da spoznajo bistvene korake pri postavitvi projekta in predvsem najdejo več virov financiranja.

Namenjen je predvsem izobraževalnim in šolskim projektom. Za bolj splošna orodja za vodenje projektov, kot so gantogram, miselni zemljevid, strateške, taktične in operativne vizije, si oglejte naša druga usposabljanja 🙂

Uporabljena terminologija:

  • mobilnost
  • retro urnik
  • Ganttov projekt
  • razširjati
  • upravičenost
  • strateško partnerstvo
  • jezikovno in kulturno bivanje

Viri, vključeni v usposabljanje:

  • visokokakovostni videoposnetki, vključno z "govornimi glavami", predstavljenimi predstavitvami in diaprojekcijami
  • Povezava do programa usposabljanja, ki vsebuje vse ...