Arhiviranje potrdil CSPN omogoča upoštevanje hitrega in stalnega razvoja tehnik groženj in napadov.

Obdobje veljavnosti potrdila CSPN je zdaj določeno na 3 leta, nato pa se samodejno arhivira.
Ta ukrep nacionalnega certifikacijskega centra omogoča zagotavljanje skladnosti z določbami Zakona o kibernetski varnosti z vidika, da bo ta metodologija ocenjevanja v prihodnjih letih ustrezala novi evropski shemi.

Ta pristop je tudi del prihajajoče ratifikacije francosko-nemškega sporazuma o priznavanju certifikatov CSPN in njihovih nemških ustreznikov BSZ (Beschleunigte Sicherheitszertifizierung, pospešeno varnostno certificiranje); kjer imajo certifikati BSZ veljavnost 2 leti.