Elisabeth BORNE, ministrica za delo, zaposlovanje in integracijo, in Brigitte BOURGUIGNON, ministrska pooblaščenka, pristojna za avtonomijo, sta danes združili izvajalce zdravstvene in socialne kohezije, da bi ocenili ukrepe, ki se izvajajo na tem področju, zaposlovanje in poklicno usposabljanje ter pripravili možnosti v sektorju na prvi črti v zdravstveni krizi.

Elisabeth BORNE, ministrica za delo, zaposlovanje in integracijo, in Brigitte BOURGUIGNON, ministrska pooblaščenka, pristojna za avtonomijo, sta danes združili izvajalce zdravstvene in socialne kohezije, da bi ocenili ukrepe, ki se izvajajo na tem področju, zaposlovanje in poklicno usposabljanje ter pripravili možnosti v sektorju na prvi črti v zdravstveni krizi.

Na tem srečanju sta Elisabeth BORNE in Brigitte BOURGUIGNON opozorili na potrebo po privlačnosti delovnih mest v zdravstvenem in medicinsko-socialnem sektorju glede na izziv staranja prebivalstva. Ministri so poudarili svojo pobudo za financiranje 16000 dodatnih mest v zdravstvenih in socialnih ustanovah (6000 mest za medicinske sestre, 6600 mest za negovalne pomočnike in 3400 mest za izobraževalne in socialne podporne delavce).

Za povečanje prizadevanj sta Elisabeth BORNE in Brigitte BOURGUIGNON napovedali podelitev ...