Daljinsko delo: sprostitev pravila 100%

Nova različica nacionalnega protokola za zagotavljanje zdravja in varnosti zaposlenih pred epidemijo Covid-19 ohranja priporočila o delu na daljavo na 100%.

Delo na daljavo ostaja način organizacije, ki omogoča omejevanje socialnih interakcij na delovnem mestu in na potovanjih od doma do službe. Njegovo izvajanje za dejavnosti, ki mu omogočajo, sodeluje pri preprečevanju tveganja kontaminacije virusa.

Tudi če delo na daljavo ostaja pravilo, lahko zaposleni, ki trenutno delajo na 100% dela na daljavo, dobijo povratne informacije iz oči v oči. Protokol določa, da če zaposleni izrazi potrebo, je možno, da en dan v tednu dela na vašem delovnem mestu z vašim soglasjem.

Protokol določa, da bo pri tej novi ureditvi treba upoštevati posebnosti, povezane z delovnimi organizacijami, zlasti za timsko delo in prizadevanja za čim večje omejevanje socialnih interakcij na delovnem mestu.

Upoštevajte, da tudi če zdravstveni protokol ni zavezujoč, ga morate upoštevati kot del svojih zdravstvenih in varnostnih obveznosti. Državni svet je s sklepom z dne 16. decembra 2020 potrdil svoje stališče o zdravstvenem protokolu. Gre za sklop priporočil za materialno izvajanje varnostne obveznosti delodajalca, ki obstajajo po delovnem zakoniku. Njegov edini namen je podpreti vas pri vaših obveznostih zagotavljanja varnosti in zdravja zaposlenih glede na znanstvena spoznanja o načinih prenosa SARS-CoV-2...