Strokovni razgovori (ki jih ne smemo zamenjati z letnimi ocenjevalnimi razgovori) so obvezni - s kaznimi - za vsa podjetja, od reforme leta 2014, revidirane leta 2018 z zakonom o profesionalni prihodnosti.

V okviru zdravstvene krize so bile v Dokumentu objavljene posebne določbe o poklicnem usposabljanju, ki delodajalcem omogočajo, da v težjih okoliščinah izpolnjujejo svoje zakonske obveznosti. JO z dne 3. decembra 2020 na recept, katere podrobnosti so naslednje:

Podaljšanje izvedbe strokovnih razgovorov do 30. junija 2021 in začasno ustavitev kazni do tega datuma v primeru neizvršitve vzdrževanja inventarja v rokih Podaljšanje do 30. junija 2021 prehodni ukrep, ki delodajalcu omogoča izpolnjevanje obveznosti v okviru 6-letnega tečaja s sklicevanjem na določbe, ki veljajo 31. decembra 2018, ali na določbe zakona z dne 5. septembra 2018.

Upoštevajte tudi podaljšanje prehodnega ukrepa do 30. junija 2021, ki dovoljuje provizije za tranzicijo in OPCO (za sredstva, namenjena financiranju delovnih študijskih programov ali dodatnih prispevkov, do meje 3 EUR). finance pri

Nadaljujte z branjem članka na prvotni strani →

READ  Trgovanje - naučite se, razumejte in vlagajte