Strokovni stroški 2021: poznajte način izračuna

Stroški poklica so dodatni stroški zaposlenega, ki so povezani s funkcijo in delovnim mestom.

Sami lahko izberete, kako boste zaposlenim povrnili stroške poklicnih stroškov ob upoštevanju zakonskih in pogodbenih obveznosti.

Nadomestilo za poklicne stroške se praviloma izvede:

ali z povračilom dejanskih stroškov. Zaposlenemu se tako povrnejo vsi nastali stroški. Nato mora predložiti dokazilo o svojih stroških za pridobitev povračila; ali v obliki pavšalnih dodatkov. Zneske določi URSSAF. Okoliščine, na katerih temeljijo nastali stroški, morajo biti utemeljene. Na primer, delavec se zaradi poklicnega potovanja ne more vrniti v svoje prebivališče;
ali z neposrednim plačilom zneska stroškov, ki jih ima delavec, na primer s tem, ko zaposlenemu daste kreditno kartico podjetja ali z zagotovitvijo vozila zaposlenemu za potovanje. Stroški poklica 2021: nadomestilo v obliki fiksnih dodatkov

Nadomestilo za poklicne stroške v obliki pavšalnih dodatkov se nanaša na stroške:

hrana; nastanitev; stroški, povezani z ...