Tehnike v naših družbah zavzemajo vedno večjo mesto, a kljub temu ostajajo večinoma neznane. S tehnikami mislimo na predmete (orodja, instrumente, razne naprave, stroje), postopke in prakse (obrtniške, industrijske).

Ta MOOC namerava zagotoviti orodja za razumevanje, kako se te tehnike proizvajajo v njihovem političnem, gospodarskem, družbenem, estetskem kontekstu in kako tudi konfigurirajo prostore in družbe, torej domove, mesta, pokrajine in človeško okolje, v katerega se prilegajo.
MOOC si prizadeva tudi zagotoviti teoretično in praktično znanje za njihovo prepoznavanje, vzdrževanje, ohranjanje in izboljšanje, torej delo v smeri njihove dediščine.

Vsak teden bodo učitelji začeli z opredelitvijo študijskih področij, razložili bodo glavne koncepte, vam dali pregled različnih pristopov, razvitih do danes, in na koncu vam za vsako področje predstavili študijo primera.