Odlok z dne 21. avgusta 2019 je razjasnil postopke za izvajanje Pro-A, tako da je od socialnih partnerjev zahteval, da se pogajajo na ravni poklicnih podružnic sporazumov o določitvi certifikatov, upravičenih do sistema.
Po sklenitvi se ti sporazumi predložijo Generalnemu direktoratu za delo, ki nato z razširitvijo izda sklep, objavljen v Uradnem listu.

Spomnimo, za to razširitev veljajo merila, ki potrjujejo znatno spremembo dejavnosti v zadevnem sektorju. Tveganje zastaranja veščin zaposlenih upošteva tudi uprava.
Glede na določbe, o katerih so se dogovorili na ravni podružnice, je Uniforma dolžna pokriti vse ali del izobraževalnih stroškov, pa tudi stroške prevoza in nastanitve, nastale v okviru Pro-A, na podlagi pavšalni znesek. Če to določa podružnična pogodba, ki jo je razširilo ministrstvo za delo, lahko OPCO v svoje kritje vključi prejemke ter pravne in pogodbene socialne dajatve zaposlenih v okviru urne minimalne plače.

Opomba: kadar usposabljanje poteka med delovnim časom, mora podjetje vzdrževati ...

Nadaljujte z branjem članka na prvotni strani →

READ  Bodite drzni, da se lotite