Ali je ob pomanjkanju natančnosti v kolektivni pogodbi konvencionalna odpravnina posledica VRP?

Dva zaposlena, ki opravljata funkcije prodajnega zastopnika, sta bila odpuščena iz ekonomskih razlogov v okviru načrta varstva delovnih mest (PSE). Zasegli so industrijsko sodišče, da bi izpodbijali veljavnost njune odpovedi in pridobili plačilo različnih zneskov, zlasti kot dodatno pogodbeno odpravnino.

Zahtevana dodatna konvencionalna odpravnina je bila tista, ki jo predvideva kolektivna pogodba za oglaševanje in podobno. Zaposleni so kljub statusu prodajnih zastopnikov menili, da imajo koristi od določb te kolektivne pogodbe, ki veljajo za podjetje, v katerem so delali.

Toda prvi sodniki so ocenili:

po eni strani, da je kolektivna pogodba VRP zavezujoča za pogodbe o zaposlitvi, sklenjene med delodajalci in prodajnimi zastopniki, razen ugodnejših pogodbenih določil, ki izrecno veljajo za prodajne zastopnike; po drugi strani pa kolektivna pogodba za oglaševanje ne predvideva njene uporabnosti za zastopnike s statusom prodajnega zastopnika.

Posledično so sodniki menili, da je za delovno razmerje veljala kolektivna pogodba VRP.

Zato so odpustili zaposlene ...