Starejši izvršni direktor: opredelitev

Če želimo, da je zaposleni višji izvršni direktor, mu je treba naložiti pomembne odgovornosti, ki vključujejo:

velika neodvisnost pri organizaciji njihovega urnika; večinoma avtonomna moč odločanja; korist enega najpomembnejših prejemkov v podjetju.

Ta kumulativna merila pomenijo, da v to kategorijo spadajo samo vodstveni delavci, ki sodelujejo pri upravljanju podjetja.

V primeru spora glede statusa zaposlenega bodo sodniki zlasti preverili, ali ta tri kriterije združuje.

Višji izvršni direktor: 3 kumulativna merila

V zadevi, ki jo je pravkar razsodilo kasacijsko sodišče, je bil uslužbenec, najet kot administrativni in finančni direktor, odpuščen zaradi hujših kršitev. Različne zahteve je napotila na pravico, zlasti se je nagibala k ugotovitvi, da nima statusa višje izvršne direktorice, in razglasila za sprejemljive svoje zahteve za opomin na plačo.

Sodniki so zato preverili dejanske funkcije, ki jih opravlja zaposleni.

Od društva, za katerega je delala, je prejemala eno najvišjih plač.

Imela je pooblastilo generalnega direktorja.

Toda težava je bila organizacija njegovega urnika. Prave avtonomije ni uživala. Pravzaprav je bila