V torek, 9. marca 2021, je La Filière Française de l'Eau v partnerstvu in sofinanciranju z Ministrstvom za zaposlovanje, delo in integracijo objavila študijo PIC EDEC, ki jo je izvedla družba Ernst & Young, osredotočeno na zaposlovanje, spretnosti in usposabljanje do leta 2025. Ta zelo bogata publikacija je priložnost, da znova odkrijete raznolikost poklicev in poklicnih poti, ki so možne v vodnem sektorju, ki zaposluje vse igralce.

Študija zajema največji obseg akterjev v francoskem vodnem sektorju na celotnem nacionalnem ozemlju ter velik in majhen vodni krog.  : javne in zasebne storitve upravljanja voda, ponudniki inženirskih storitev, industrijalci in dobavitelji specializirane opreme, gradbeniki stavb, pooblastila, institucionalni akterji v sektorju, usposabljanje in raziskave

 124 EPDČ in približno sto poslov
S 124 delovnimi mesti v letu 000 igralci v francoskem vodnem sektorju pokrivajo najrazličnejše poklice. Sektor ima več kot sto, čeprav nima enotnega referenčnega sistema. To pomeni a višjo stopnjo raznolikosti njihovih potreb zagotoviti vse svoje naloge, v primerjavi z drugimi podobnimi sektorji.

Nadaljujte z branjem članka na prvotni strani →

READ  Meditacija in medicina leta 2021: pohvala skrbi?