LV svetu dela že desetletja obstajajo neenakosti med ženskami in moškimi. Ženske v povprečju zaslužijo 24 % manj kot moški (9 % razlik v plačah ostaja neupravičenih), veliko več delajo s skrajšanim delovnim časom, pri delu pa se soočajo tudi s seksizmom, ne glede na to, ali je zavesten ali nezavesten.

Zakon z dne 5. septembra 2018 za svobodo izbire poklicne prihodnosti zlasti ustvaril obveznost za podjetja z najmanj 50 zaposlenimi izračunajo in objavijo svoj indeks poklicne enakosti vsako leto, najkasneje do 1. marca in če njihov rezultat ni zadovoljiv, vzpostaviti korektivni ukrepi.

Ta indeks, izračunan na podlagi 4 ali 5 kazalnikov, odvisno od velikosti podjetja, omogoča vključitev v razmislek in ukrepe za izboljšanje tega vprašanja. Podatki se delijo na podlagi zanesljive metode in omogočajo aktiviranje vzvodov za odpravo razlik v plačilu med ženskami in moškimi.

Ta MOOC, ki ga je razvilo ministrstvo, pristojno za delo, vas želi voditi pri izračunu tega indeksa in ukrepih, ki jih je treba sprejeti glede na dobljeni rezultat.